Úsporné řešení vašeho vytápění

ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Princip tepelného čerpadla voda/voda

ÚVODNÍ STRANA  -   AUTOMATIZACE OBCHOD  -   TEPELNÁ ČERPADLA  -  MĚŘENÍ A REGULACE  -  KONTAKT

Princip tepelného čerpadla voda/voda

Pro tento systém je tepelným zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Z rezervoáru, kterým je nejčastěji studna, odebíráme vodu a následně ji necháme projít výměníkem tepelného čerpadla, kde z ní získáme část tepla, a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálně 10m, nejlépe ve směru podzemních proudů, tedy nejprve zdrojová a poté vsakovací studna.

Důležitou podmínkou pro realizaci je vhodný terén k vybudování soustavy studen. V případě jejího splnění, dává většina zákazníku tomuto řešení přednost, před ostatními typy čerpadel. Vybudování potřebných zdrojů není finančně náročné a v mnoha případech postačí i stávající studna.

Jedná se o neúčinnější typ tepelných čerpadel, jelikož podzemní voda má stálou průměrnou teplotu okolo 10°C, která je nezávislá na povrchových teplotních výkyvech . Z hlediska využitelnosti se jedná o velmi efektivní zdroj energie. Topný faktor se pohybuje kolem čísla 6, což znamená úsporu až 80 %.

Před začátkem instalace je potřeba provést několik měření. Tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj chod dostatečně vydatný zdroj přírodní vody, přičemž v případě běžného rodinného domu se jedná o hodnotu od 0,5 l/s.

Také je nutné zajistit hydrogeologické posouzení vydatnosti studny pomocí čerpací zkoušky. Postup je velmi jednoduchý. Ze studny se po dobu 14 dnů odčerpává voda potřebnou rychlostí pomocí ponorného čerpadla. Jestliže se studna nevyčerpá a nedojde ani k ovlivnění hladiny sousedních studní, nebrání již nic instalaci tepelného čerpadla.. Na základě provedené čerpací zkoušky získáváte automaticky certifikát k užívání podzemní vody.

Nevýhody
  • Malý počet vhodných lokalit
  • Požadavky na chemické složení
Výhody
  • Vysoký topný faktor
  • Krátká doba návratnosti
  • Nižší pořizovací náklady

 

 

© 2011  Avetop spol. s r.o., Chválkovická 5, 779 00 Olomouc, avetop@avetop.cz

tel. +420 731 469 109, +420 774 561 807