Hadičky Polyamid PA 11 - Chemická odolnost

Legenda:

  • B = Velmi dobrá odolnost

  • L = Limitovaná odolnost

  • C = Slabá odolnost

  • * = Světle šedý

  • S.R. = Černý pro vysokou teplotu

  • * = Žlutý

  • ** = Vyboulení

 
Chemikálie Koncentrace Odolnost při teplotě do 20°C Odolnost při teplotě do 40°C Odolnost při teplotě do 60°C Odolnost při teplotě do 90°C
S.R. NERO
Minerální báze
Soda 50% B L C C
Potassium 50% B L C C
Ammonium koncentrát B B B B
Ammonium kapalina nebo plyny B B    
Minerální kyselina
Chloridricová kyselina 1% B L C C
  10% B L C C
Sulphurová kyselina 1% B L L C
  10% B L C C
Fosforová kyselina 50% B L C C
Nitric kyselina Libovolná koncetrace C C C C
Chromová kyselina 10% C C C C
Sulphurový dioxid   L C C C

Minerální soli

Lime arsenate koncentrát nebo pasty B B B  
Soda karbonát koncentrát nebo pasty B B L C
Barium chloride koncentrát nebo pasty B B B B
Potassium nitrát koncentrát nebo pasty B* L* C C
Diammonic fosfát koncentrát nebo pasty B B L  
Trisodium fosfát koncentrát nebo pasty B B B B
Alumina sulfát koncentrát nebo pasty B B B B
Amonium sulfát koncentrát nebo pasty B B L  
Copper sulfát koncentrát nebo pasty B B B B
Cyclohexan Čistý B L C  
Metylethylketon Čistý B B L C
Metylisobutylke
tone
Čistý B B L C
Benzoic aldehyd Čistý B L C  

Chlorová rozpouštědla

Methyl bromid Čistý B C    
Methyl chlorid Čistý B C    
Trichloroethylen Čistý L C    
Perchloroehylen Čistý L C    
Carbon tetrachlorid Čistý C      
Trichlorethan Čistý L C    
Fenoly - soli estery
Methyl acetát Čistý B B B  
Ethyl acetát Čistý B B B  
Buthyl acetát Čistý B B B L
Amyl acetát Čistý B B B L
Tributylphosphát Čistý B B B L
Tricesilphosphat Čistý B B B L
Dioctylphosphat Čistý B B B L
Dictyolphtalat Čistý B B B  
Sulphuric ether Čistý B      
Esters of faty acids Čistý B B B B
Methyl sulphat Čistý B L    
Různé organické sloučeniny
Anethol Čistý B      
Glycol chlorohydrat Čistý C C    
Ethylene oxid Čistý B B L C
Carbon sulfid Čistý B** L* C  
Furfural Čistý B B** L C
Tetraethyl lead Čistý B      
Diacethon alkohol Čistý B B** L C
Glukose Čistý B B B B
Různé sloučeniny
Světelné plyny Čistý B B    
Olej Čistý B B B B
Tuky Čistý B B B B
Pivo Čistý B      
Víno Čistý B      
Jablečný džus Čistý B B    
Benzín Normal Čistý B B B**  
Benzin Super Čistý B B B**  
Plynový olej Čistý B B B**  
Nafta Čistý B B B**  
Kerosin Čistý B B B**  
Surová nafta Čistý B B B**  
Mléko Čistý B B B B
Vodík Čistý B B B B
Ozón Čistý L C C C
Sirný Čistý B B    
Rtuť Čistý B B B B
Fluór Čistý C C C C
Chlór Čistý C C C C
Bróm Čistý C C    
Krmné těstoviny Čistý B B    
Draslík 5% C C    
Organická báze
Anilin Čistý L C C C
Pyridin Čistý L C C C
Urhea Čistý B B L L
Diethanolamin Čistý B B** B** L
Organické kyseliny a anhydridy
Acetonová kyselina nasycený roztok L C C C
Acetonový anhydrides nasycený roztok L C C C
Citronová kyselina nasycený roztok B B L C
Mravenčí kyselina nasycený roztok C C C C
Mléčná kyselina nasycený roztok B B B L
Olejová kyselina nasycený roztok B B L C
Šťavelová kyselina nasycený roztok B B L C
Picric kyselina nasycený roztok L C C C
Stearová kyselina nasycený roztok B B B L
Vinná kyselina nasycený roztok B B B L
Močová kyselina nasycený roztok B B B L
Uhlovodíky
Methan nasycený roztok B B B  
Propan nasycený roztok B B B  
Butan nasycený roztok B B B  
Acetylen nasycený roztok B B B  
Benzen nasycený roztok B B** L  
Toluen nasycený roztok B B** L L
Xylen nasycený roztok B B** L L
Styren nasycený roztok B B**    
Cyclohexan nasycený roztok B B L  
Naphtalen nasycený roztok B B B L
Decalin nasycený roztok B B B L
Alkoholy
Methyl alkohol Čistý B** L C  
Ethyl alkohol Čistý B** L C  
Butyl alkohol Čistý B** L C  
Glycerin Čistý B B L C
Glycol Čistý B B L C
Benzyl alkohol Čistý L C C C