Hadičky Polyamid PA - Technická charakteristika

 

Jednotky

Zkušební metoda

Typ S40 Typ S20 Typ SR
Viskozita index viskozity při 25°C ISO
R 307
170 180 165
Hustota   ASTM
D 792
1,06 1,05 1,04
Bod tání °C ASTM
D 789
185 185 185
Vstřebání vody při rovnováze  
A +20°C e 65% UR % ASTM
D570
1 1,1 1,1
A +20°C e 100% UR % 1,6 1,8 1,9
A 100°C e 100% UR % * * 2,9
Vstřebání vody za 24 hodin % ASTM
D 570
0,23 0,23 0,23
Pevnost v tahu  
A -40°C Kgf/mm2 ASTM
D 638
6 7 7
A +20°C e 65% UR Kgf/mm2 4,6 5,3 5
A +20°C e 100% UR Kgf/mm2 5 6 5,5
A +80°C Kgf/mm2 3 3,7 4,2
Tahové protažení  
A -40°C % ASTM
D 638
50 40 37
A +20°C e 65% UR % 280 270 300
A +20°C e 100% UR % 230 260 270
A +80°C % 300 330 350
Modul pružnosti v ohybu  
A -40°C kgf/mm2 ASTM
D 790
190 150 135
A +20°C e 65% UR kgf/mm2 35 50 100
A +20°C e 100% UR kgf/mm2 35 49 97
A +80°C kgf/mm2 17 19 19
Deformační teplota pod zátěží  
4,6 bar °C ASTM
D 648
140 149 157
18,5 bar °C 48 54 57
Bod lámavosti ** °C ASTM
D 746
< - 70 < - 70 < - 70
Průměrný součinitel na lineární rozpínavost 10-5 ASTM
D 696
- -
-30°C e +40°C: 9,1
+40°C e 140°C: 15
-30°C a +40°C: 9,1
+40°C a 140°C: 15
Hořlavost mm/min ASTM
D 635
9 7 samo- hasicí
Křížový měrný odpor Ohm cm2/cm ASTM
D 257
9,1 x 1010 3,3 x 1011 4,2 x 1014
Charakteristický povrchový odpor Ohm ASTM
D 257
2,8 x 1011 9,8 x 1012 2,2 x 1014
* Prosakuje od změkčovadla a ve vařící vodě
** V průběhu testování není možné jít pod - 70°C